Huismangenen       door Albert Huisman

Logo

Huijsman, Huysman en Huisman.

De stamboom van de familie Huisman ontspringt in de kop van Overijssel. De Huismannen liftten eind achttiende eeuw mee met de Gietersen naar Zuidwest Friesland tijdens de grote vervening en verspreidden zich daar vandaar verder over het land. De familienaam veranderde tussen 1700 en 1800 geleidelijk van Huijsman via Huysman naar Huisman.
De vele Huisman-takken zijn oorspronkelijk lang niet allemaal familie van elkaar, wel vermengen zij in de tijd.

Veel van de aangetrouwde familie (Pen, Kooij, Weggen, de Jonge) komt uit dezelfde contreien en krijgt ook alle aandacht in de stamboom.

De familie de Vries van moederskant is eind 2010 toegevoegd en in december 2012 nog de families Post en Wuite van de kant van mijn vrouw.
De totale stamboom omvat zo meer als 12.000 personen met daarbij ook veel ‘niet familie’ die tijdens het onderzoek is nageplozen. 

Het stamboomprogramma Aldfaer voldeed perfect bij de verwerking van alle gegevens en neef Marten de Jong heeft met veel enthousiasme de vertaalslag gemaakt naar het internet.

De site Huismangenen is zo sinds eind 2010 in de lucht en mag zich, ondanks het overlijden van Albert Huisman, nog steeds verheugen in een toenemende populariteit.

 

 

 

 

Naar de Stamboom