Familie de Vries

De familie de Vries is van moeders kant (Saakje) gekoppeld aan de familie Huisman via mijn vader Marten. Daar waar de Huismannen en hun aantrouw veelal uit de kop van Noordwest Overijssel komen (’t Nederland, Wetering) zo zijn de leden van de familie de Vries bijna allemaal uit Friesland afkomstig.Hun oorsprong gaat terug naar Rotsterhaule waar ene Hessel Siebes in het midden van de achttiende eeuw opduikt en zo het begin vormt van de familiestamboom. De achternaam “de Vries” was toen nog niet in gebruik, dit kwam pas later bij de invoering van de Burgerlijks Stand in 1811. Hessel Siebes is in 1809 overleden. De meeste ‘de Vriezen’ blijven in de regio wonen rondom het Tjeukemeer (Rotsterhaule, Oosterzee), hoewel er enkele ook wat verder wegtrekken.

De kinderen van Hessel Siebes krijgen over het algemeen grotere gezinnen zodat de stamboom snel uitdijt. Er worden veel jongens geboren, dus is het voortbestaan van de familienaam “de Vries” nooit in gevaar geweest. Minne Hessels- de tak waar wij uit voortkomen- heeft die naam met zijn kinderen officieel aangenomen in 1811. Hij kon toen net als veel andere mensen nog niet lezen en schrijven en plaatste een kruisje onder de Acte van Naamsaanneming. Minne Hessels was slager in Rotsterhaule, een beroep dat later veelvuldig wordt uitgeoefend door zijn nazaten. Waar de voornaam “Minne”vandaan komt in de familie is onduidelijk, er zijn geen ‘Minnes’ uit een eerder voorgeslacht bekend.

Minne krijgt negen kinderen bij zijn vrouw Janke Annes (de Jong) waarvan er vijf op jonge leeftijd overlijden. Het leven was zwaar in die tijd en de kindersterfte was hoog. Minne zelf overlijdt in 1838 op 52 jarige leeftijd en geeft het slagersvak door aan zijn zoon Hessel Minnes de Vries die slager wordt in Lemmer. Hessel Minnes de Vries huwt tweemaal en uit het tweede huwelijk met Grietje Hielkes Tjalma in 1852 stamt ‘Pake Bauke’ Hessels de Vries. Een zuster van Grietje Hielkes Tjalma (Klaaske) zal later de grootmoeder worden van de bekende Friese schrijver en dichter Fedde Schurer.Hessel Minnes de Vries overlijdt in Echten in 1874 op 59 jarige leeftijd als zijn jongste zoon Bauke net 11 jaar is geworden. In totaal krijgen Hessel en Grietje vier zonen met namen Minne, Hielke, Wigle en de zojuist genoemde Bauke Hessels de Vries.

Ook deze Bauke zet het slagersvak door in Oosterzee en krijgt in totaal elf kinderen bij ‘Beppe’ Saakje Lucas van der Molen : één dochter, acht jongens en twee levenloos geboren kinderen. Wij stammen af van Minne, hun vierde zoon.Bauke en zijn zonen slachtte alles wat hun voorhanden kwam en zij boden zich nadrukkelijk ook aan voor het slachten van ‘wrakvee’ zoals uit een advertentie uit 1923 blijkt. Er moest tenslotte brood op de plank komen met zoveel monden in zijn gezin. En juist Beppe Saakje moest dat brood ‘utsutelje’ om geld bij te verdienen! 

Met Minne Baukes de Vries (1899-1979),  zoon van Bauke de Vries en Saakje van der Molen, zijn we dan in de moderne tijd beland. Met zijn vrouw Geesje Pen krijgt hij twee dochters waarvan  Saakje (de oudste) een Huisman huwt.  Minne wordt boer en later fietsenmaker en zet het slagersvak dus niet verder voort.