Albert Kleijsen Huysman(1750-1779)
pionier en sleutelfiguur in de familie Huisman in de Overijsselse periode 

 


Albert Kleijsen Huysman vervulde een alles beslissende rol in de stamboom van de familie Huisman in de achttiende eeuw. Ook zette hij als pionier de eerste stappen om de familie rond 1800 vanuit de kop van Noordwest Overijssel naar Zuidwest Friesland te brengen. Omdat Albert ook nog eens  geboren is precies midden in de achttiende eeuw (1750) is hij tevens de figuur bij uitstek om op in te zoomen om inzicht te krijgen in het reilen en zeilen van de Huismannen als veehouders en turfboeren gedurende de Overijsselse periode van 1700 tot 1800.

Ondanks zijn overlijden op de zeer jonge leeftijd va 29 jaar vervulde hij een cruciale rol bij de doorgroei van de stamboom en bij het behoud van de familienaam Huisman. Deze achternaam zal uiteindelijk bij zijn persoon kantelen. Hijzelf noemde zich veelal Huysman, zijn voorgeslacht meer Huijsman en zijn nageslacht werd na de invoering van de Burgerlijke Stand in 1812 definitief Huisman. Huijsman, Huysman en Huisman als beroepsachternaam voor boer.
Voldoende reden om zijn levensloop eens wat nader te belichten.
  

Geïnteresseerd in zijn levenswandel? Volg dan hier de hyperlink naar het hele artikel over Albert Kleijsen Huysman