Familienaam aan zijden draadjes

Zijden draadjes, inderdaad. Voor het doorgeven van de familienaam zijn mannen nodig die zonen krijgen. Vrouwen verliezen immers de familienaam (zeker vroeger) waardoor hele takken kunnen uitsterven. Onze tak van de stamboom maakt hier geen sterke indruk. Vaak blijkt het voortbestaan van de naam Huisman af te hangen van een paar mannen.

Dat begon al heel vroeg met onze stamvader Claes Jans Huijsman. Hij kreeg weliswaar tien kinderen- waarvan negen zonen- bij twee vrouwen, maar deze zonen konden maar met moeite de familienaam verder brengen. Vier zonen overleden jong en de nazaten van de oudste zoon Jan (voor onze tak een halfbroer) nemen later de achternaam “Kluitenberg” van moeders kant aan. De tak van Jan doet dus vanaf 1812 niet meer mee in de Huisman genealogie.

Resteren vier zonen van Claes Jans om de naam veilig te stellen. Bij Theunis, Gerrit en Albert worden veelal meisjes geboren en hun enkele zonen zijn ofwel vroeg overleden ofwel krijgen geen kinderen. Opvallend in deze periode is dat er op de naam “Claes” duidelijk geen zegen rust. Er overlijden minstens vier jongens met deze naam en de overige “Claesen” blijven kinderloos. Ook de naam Albert dreigt in deze periode te verdwijnen

Onze tak spruit voort uit Cleijs, de op één na laatste zoon van Claes Jans Huijsman . Deze Cleijs staat er in feite alléén voor om de naam Huijsman door te geven aan het nageslacht.
Cleijs redt meteen ook de naam voornaam Albert als hij in 1750 zijn zoon vernoemt naar zijn jongste broer Albert die rond 1747 op ongeveer 33 jarige leeftijd komt te overlijden. Deze ‘Oom’ Albert laat een weduwe met vier kinderen achter.

De in 1750 in Muggenbeet geboren Albert Kleijsen Huysman is in feite de centrale spil in onze familiestamboom en hij is tevens ook de pionier en verkenner in Friesland waar zijn zonen zich later zullen vestigen. Zijn broer Willem Kleijsen Huysman blijft achter in Overijssel, maar ook deze tak verdunt snel door de vele meisjes die geboren worden.
Albert Kleijsen Huysman dus, als tweede ankerpunt in onze familiestamboom. Albert duikt in 1774 als vrijgezel op in Sintjohannesga, maar om onduidelijke redenen gaat hij in 1776 terug naar zijn geboorte regio waar hij het jaar daarop in Blokzijl trouwt met Geesje Jans Hollander. Hun eerste zoon Kleijs Alberts Huysman wordt ‘volgens boekje’ geboren in 1778 in't Nederland onder Blokzijl, maar dan slaat het noodlot toe. Albert komt in 1779 op 29 jarige leeftijd te overlijden als zijn vrouw Geesje nog in verwachting is van hun tweede kind. Dit kind wordt op 16-4-1780 geboren in het ‘t Nederland en wordt naar zijn overleden vader vernoemd, dat wordt dus een Albert Alberts Huysman.

Deze Albert Albert Huysman (1780) zal later in de Echtenerveenpolder voor vele nakomelingen zorgen, maar het is niet de tak waar onze familie uit voortkomt. Wij stammen af van de eerste zoon van Albert en Geesje genaamd Kleijs Alberts Huysman (1778) die zich later eveneens aan de Bandsloot vestigt. We zullen zien dat ook deze man met moeite de naam verder weet te brengen. Zijn vroege overlijden is hier ongetwijfeld debet aan geweest.

Kleijs Alberts Huisman (1778) trouwt in 1804 in Blokzijl met Geertje Klasen, een meisje uit zijn geboortestreek, maar hij vestigt zich daarna snel aan de Bandsloot. Hun twee kinderen worden in Echten gedoopt, een Albert in 1805 en een Wobbigjen in 1808. Evenals zijn vader heeft ook Kleijs Albert Huysman het geluk van het leven niet mee, hij overlijdt in 1813 in Oosterzee op 35 jarige leeftijd.
Op zijn enige zoon Albert Kleizen Huisman (1805) rust nu de taak om de naam Huisman in deze tak voor uitsterven te behoeden. Een zijden draadje dus.

Albert Kleizen Huisman (1805) doet zijn best, eerst met Femmigje Pen en daarna met haar zuster Antje Pen, alle twee dochters van Volken Pen.Met Femmigje krijgt hij een Kleis (1835) en met Antje een Wolter (1848) en een Volken (1852). Wij stammen via Volken af van Albert Kleizen en Antje Pen .Ook op dit punt in de stamboom is er in onze tak daar alweer dat zijden draadje!

Wolter trouwt dan wel met Klaasje Klaarenberg maar zij blijven kinderloos, dus zijn we helemaal aangewezen op Volken Albert Huisman

Hier zijn we op het punt beland waar mijn beppe Aaltje het vroeger veel over had, dat zij met haar man Albert Volkens Huisman de familienaam hebben gered in deze tak.
En inderdaad, Volken en zijn vrouw Richtje Kooij krijgen acht kinderen maar van de twee jongens blijft Cornelis ongehuwd. Hij overlijdt in 1925 op 30 jarige leeftijd als “Cees van Richt” en ligt in Echten naast zijn moeder begraven.

Zoon Albert (1892) van Volken en Richtje en zijn vrouw Aaltje (mijn beppe) moeten het dus waarmaken en zij kwijten zich goed van hun taak. Er worden twee zonen geboren, Volken in 1921 en Marten in 1922 die elk voor voldoende mannelijk nageslacht zorgen. Dat geeft weer even lucht.
Kijkend naar de nabije toekomst is het wellicht geen zijden draadje meer waar de familienaam aan hangt, maar echt overtuigend is het ook weer niet.

De tak van Marten Alberts (1922) heeft via Albert en Minne anno 2010 nog geen jongens opgeleverd. In de tak van Volken Alberts (1921) lijken we op de twee zonen van Albert en Fotina aangewezen.
Het blijft erom spannen met de Huismannen in deze tak van de stamboom.