De verschillende Huismantakken

 

Mijn stamboomonderzoek van de familie Huisman leidt uiteindelijk naar de stamvader Claes Jans Huijsman die rond 1670 geboren moet zijn en in 1693 voor het eerst huwt met Roelofje Alberts uit Giethoorn. Claes Jans komt uit Wetering en gebruikt de achternaam Huijsman in die tijd nog niet. Zelfs niet onder de voogdijregeling van 1701 als hij hertrouwt met Gerritje Theunis uit Raalte. Zonder achternaam zoeken is lastig met namen als Claes en Jan, terwijl bronnenmateriaal schaarser wordt of verloren is gegaan.

Bij dit zoekwerk heb ik ook andere Huismantakken onder de loep genomen om te kijken of een mogelijk vroeg familieverband me verder zou kunnen helpen naar het verleden.

Als eerste viel het oog op de tak van Hendrik Hendriks Huisman uit Wetering. Van Hendrik is weinig bekend, hij is Doopgezind en zijn twee kinderen Jan en Wijchertje geboren rond 1700 en gedoopt in Blokzijl zorgen voor een groot nageslacht. Velen daarvan zullen  later naar Friesland komen met moeder Wijchertje’s achternaam Huisman.
Gemeenschappelijke voorouders met Claes Jans Huijsman zijn niet gevonden, maar ik begin te vermoeden dat Hendrik Hendriks via zijn vrouw Geesje Jans een zwager was van Claes Jans Huijsman. Geesje zou de achternaam dan hebben 'meegenomen' net als haar dochter Wijchertje later ook doet.

Wel mengt de tak van Hendrik Huisman zich later met de tak van Claes Jans Huijsman.

Als eerste is daar Hendrikje Huisman (1764), een kleindochter van Wijchertje, die met Cornelis Vaartjes trouwt. Hun dochter Sijtje wordt de latere grootmoeder van Richtje Kooij, man van Volken Alberts Huisman (1892) in Echten.

Een tweede voorbeeld is Hendrik Hendriks Huisman (1765), kleinzoon van Jan Hendriks Huisman, die met Geertje Holtkamp trouwt en naar Oosterzee/ Echten komt. Geertje is een kleindochter van Gerrit Claesen Huijsman, zoon van onze stamvader Claes Jans Huijsman.

De doopsgezinde takken van Jan Jacobs Huijsman (1700), Albert Gerrits Huijsman (1670) en Harm Jans Hujisman (ca 1709) uit Giethoorn geven geen verdere aanknopingspunten voor een familieverband. De tak van Coop Harms Huijsman (ca 1675) uit Giethoorn die later in Zwartsluis voor een talrijk nageslacht zorgt evenmin.
Veel Huismannen ook in Wanneperveen en Schutsloot, zo zijn daar de takken van Bartelt Jans Huijsman( ca 1645), Jan Jans Huijsman (ca 1645), Henrijck Huijsman( ca 1650) en Jan Hendriks Huisman( ca 1670) die los staan van onze familiestamboom en meer aan deze regio gebonden blijven. Wel is er Jacob Bartels Huisman (ca 1739), zoon van Bartelt Jans Huijsman, die het even probeert in Oudehaske, maar in 1769 is hij al weer terug in Giethoorn.
 De groep van Bartelt Gerrits Huisman (ca 1670) uit Beulake echter komt via kleinzoon Bartelt Jacobs Leeuw nadrukkelijk naar Friesland en vestigt zich in de omgeving van Langezwaag, Luxwoude en Terwispel maar ook hier is geen familieverband te ontdekken.
Ook de nazaten van Egbert Jochems Huisman (ca 1670) uit Schutsloot/ Wanneperveen komen naar Friesland. Kleinzoon Egbert Jans Huisman huwt in 1765 in Oudehaske, ietsje later laat zijn broer Luite Jans Huisman in Sintjohannesga zijn eerste kind dopen (1773). Luite neemt daar in 1811 de naam “Huisman” aan. Overigens ook hier: allemaal geen familie.

Ten slotte is er Harm Huijsman (ca 1640) in Steenwijkerwold, één van de oudste namen in de kop van Overijssel. Met Harm ben ik nog niet helemaal klaar. Hij krijgt een dochter Jantje in 1665, terwijl naar mijn mening de moeder van onze stamvader Claes Jans Huijsman ook een Jantje moet zijn. Lute Bouwer, kenner bij uistek van dit gebied, denkt dat boeren uit Steenwijkerwold zich rond 1650 hebben laten afzakken naar de Wetering toen daar het nieuwe Steenwijkerdiep in 1632 gereed kwam.