In memoriam: Albert Huisman

Tot onze grote spijt moeten wij u laten weten dat stamboombeheerder Albert is overleden op 7 januari 2015.

Albert heeft zich tijdens zijn pensioen volledig ingezet om de stamboom van de familie Huisman en zijtakken zo volledig mogelijk te maken, en deze site is het resultaat van zijn harde werken. Hij deed dit altijd met veel plezier en overtuiging en kon compleet bevangen worden als hij weer een doorbraak had gemaakt en één of meer personen aan elkaar kon relateren. Albert was dan met de stamboom ook al terug tot het jaar 1550!

Deze site zal blijven bestaan ter nagedachtenis van Albert. Er zullen echter geen nieuwe toevoegingen worden gedaan aan de stamboom, en ook op mailtjes zal helaas niet meer worden gereageerd. Het gastenboek zal blijven bestaan en kan gebruikt worden om onderling contact te zoeken en te discussiëren over stamboomgerelateerde zaken.

IMG_20160309_0001.jpg
Een foto van stamboombeheerder Albert
Geboren: 05-04-1949
Overleden: 07-01-2015

 

Geplaatst door neef Marten de Jong op 11-03-2016

Zomerupdate 2014

Dit keer nieuws uit Michigan-USA. Ineens is er dat berichtje van Barbara Bogart- Stilson die mij via de Amerikaanse grafregisters zoekt in verband met de nakomelingen van Albert Kleis Huisman en Jacobje Dijkstra, het echtpaar dat in 1889 met hun drie zonen Kleis, Jan en Ulbe emigreert naar Michigan. Daar wonen dan al meer emigranten uit Oosterzee. Albert is timmerman en hij krijgt daar met Jacobje nog drie kinderen: een dochter Lucy (1891), een zoon Andrew (1893) en een dochter Anna (1894). Lucy zal vernoemd zijn naar moeders  moeder Lamkje Gouma.
De vraag is natuurlijk of deze Huisman-tak verder doorgroeit en of er misschien nog levende ‘Housmans’ in de Verenigde Staten rondlopen. Dat moet dan van de zonen komen.

Barbara Bogart weet als kleindochter van Lucy Huisman te melden dat haar broers Jan en Ulbe (Albert, uncle Al) als vrijgezel en kinderloos zijn gestorven. Jan overleed in 1927 aan buikvliesontsteking en Albert stierf in 1968. Beiden liggen begraven samen met hun moeder Jacobje (Mary) in de Aetna Township, Morley Michigan. Hun grafstenen zijn bewaard gebleven evenals de “Housman” hoofdsteen. Met deze update staat alles nu op de site.
Van zoon Kleis (Klyse) is na 1894 niets meer vernomen. Hij  zal jong overleden zijn.
Voor de Huisman-stamboom is het dus cruciaal wat zoon Andrew gaat doen. Andrew is oorlogsveteraan uit de eerste wereldoorlog en ligt begraven op de militaire begraafplaats Kalamazoo, Michigan. Bij zijn overlijden in 1930 is hij gehuwd. Tot zover alles bekend. Maar heeft hij wellicht nog kinderen (zonen) nagelaten?

Barbara Bogart weet hier meer van en komt op de proppen met een huiveringwekkend verhaal uit de Kalamazoo Gazette van 21 maart 1930.
Vader Andrew kon als molenmaker na de oorlog zijn draai niet meer vinden en besloot uiteindelijk om zichzelf te vergiftigen met strychnine en om ook zijn vierjarig zoontje Andrew Justice mee te nemen langs deze weg. Vader overleed , maar zijn zoontje overleefde deze aanslag. Zo bleef de weduwe Birdie Housman achter met haar zoontje Andrew Justice. Uit het huwelijk waren eerder twee zonen geboren, maar deze waren in 1930 al overleden.

Barbara Bogart gaat er nu alles aan doen om te kijken wat er van Andrew Justice (1926) terecht is gekomen. Nieuwe Huismannen moeten immers van hem komen.
Barbara laat nog weten dat haar grootmoeder Lucy een liefhebbende en dragende vrouw was die in 1986 is overleden. Zij wilde weinig kwijt over het verleden en koos ervoor om vooruit te zien. Voor Barbara was de site Huismangenen dan ook een verrassing om zoveel van haar familie terug te vinden. Via haar grootmoeder was ze niet veel verder gekomen. Het kan zo maar zijn dat deze grootmoeder Lucy Huisman de laatste Huisman is die in 1986 in de USA is overleden.

Huisman, Lucy Alberts 1891 foto.jpg
Lucy Alberts Huisman
1891-1986.

En dan is er nog het ‘mooie’ verhaal van die boze turfschippers uit Muggenbeet die in het najaar van 1644 een brug in Heeringe Wheer aan flarden slaan omdat ze weigeren daar hun turf aan te geven.

Deze collectieve actie van burgerlijke ongehoorzaamheid komt voor het gerecht waarbij de mennoniet Coop Luijtjes optreedt als getuige en collecteur van de turf die uit Scheerwolde door de Wetering wordt afgevoerd.
Deze rechtspraak is niet allen boeiend vanwege de beeldende taal waarmee het tafereel wordt omschreven, maar zeker ook omdat de twintig aangeklaagde  turfschippers met name worden genoemd. Zo ontstaat een aardig beeld van de Muggenbeeter gemeenschap in 1644 met bekende namen als  Ruijter, Kooy, Keuter, Bult, Schuijte en Seelte. De veel voorkomende namen als Marten, Wolter, Volken, Beene en Tjeerd duiden erop dat er begin 1600 een aanzienlijke Friese kolonie in Muggenbeet aanwezig moet zijn geweest.
Ik heb geprobeerd om deze rechtspraak zo goed mogelijk te vertalen en deze als bijlage bij de betreffende personen in de stamboom toegevoegd.
 

Geplaatst door Albert Huisman op 17-06-2014

Winterupdate 2013

Beginnen we de updates de laatste tijd bijna standaard met een nieuw lid in de familie, deze keer is het totaal anders. Op 18 juli 2013 overleed mijn moeder Saakje Huisman-de Vries op 86 jarige leeftijd in het Ziekenhuis in Heerenveen na een tragische val van haar stoel met een heupfractuur als gevolg.
Saakje de Vries overleefde haar man Marten Huisman 25 jaar en ze liet bij haar overlijden een groot nageslacht achter: 6 kinderen, 20 kleinkinderen en 29 achterkleinkinderen. Een sterke vrouw die tot het eind van haar leven de ‘computer’ van de familie was: ze wist alles, en van iedereen!
Op 23 juli hebben we haar onder een grote belangstelling begraven op het kerkhof van Bantega na een voorafgaande Rouwdienst in de Laurenskerk in Echten.
Een geluidsopname van deze rouwdienst is op de site geplaatst alsook een  foto van hun bijgewerkte grafsteen.
Bij het opruimen van haar spulletjes kwamen er nog vele interessante foto’s van de familie de Vries uit een oude doos. Met behulp van Janny van Veen heb ik hier zo goed mogelijk namen achter gezet en daarna de foto’s  op de site geplaatst bij de betreffende personen.

Uit Amerika is nieuws te melden, en dan gaat het om het nageslacht aldaar van Albert Kleis Huisman (1856-1913) en zijn vrouw Jacobje Dijkstra. Een kleinzoon van hun dochter Lucy Housman (1891-1986), te weten Brian Stilson, zocht contact per mail en wist heel veel aardige dingen te vertellen. Zo is met zijn hulp de grafsteen van Albert Kleis Huisman op Garfield Park Cemetry, Grand Rapids, Michigan weer toonbaar. Deze staat inmiddels op de site. Ook wist Brian nog een aardige foto te achterhalen uit 1949 waarop dochter Lucy met haar man staat, evenals Lucy’s broer Ulbe Huisman (“uncle AL”) die in 1885 in Echten/Oosterzee is geboren. Helaas is Ulbe vrijgezel gebleven en zijn er geen nakomelingen van hem bekend. Het fotomateriaal is op de site geplaatst.
De kans dat er nog nakomelingen met de naam Huisman/Housman van Albert en Jacobje rondlopen in de USA is uiterst klein. Er wordt nog nagezocht of hun in Amerika geboren jongste zoon Andrew (1893-1930) nog kinderen heeft gehad. Andrew is na een militaire carrière jong gestorven en op 20-3-1930 begraven op de militaire begraafplaats Kalamazoo in Michigan. Bij zijn overlijden was Andrew getrouwd, dus kinderen zijn niet uitgesloten. Mijn contactpersoon Brian Stilson doet zijn best om hierachter te komen: “thank jou very much Brian for your input sofar!”

De stamboom is weer gegroeid met een paar honderd personen en er zijn weer allerlei nieuwe familieverbanden gevonden dankzij het vele speurwerk in de Zwolse archieven.
Zo is ook bekend dat onze stamvader Claes Jans Huijsman al in 1708 bezig was met de turfwinning in de Schutkampen onder IJsselham. Hij woonde toen in het Nederland, maar de blik was al duidelijk noordwaarts gericht. In 1712 krijgt hij nog 5 goudguldens schadevergoeding omdat andermans beesten hier zijn turfvoorraad hadden geruïneerd.
In 1725 prijkt zijn naam, samen met die van zijn zoon Jan Claessen Huisman, bovenaan op de Resolutie van Kalenberg om de Heuvengracht af te dammen en zo de Roomsloot exclusief te bestemmen voor turfafvoer tegen een toltarief van 6 stuivers per praam turf.
Zo wilde men de tolvrije sluiproute via de Gracht een halt toeroepen om daarmee te eigenaren van deze wateren (Claes Kroon en Jannis Lourens) tegemoet te komen die hun gegunde tolgelden deels misliepen. De Resolutie is op 15 april 1725 met algemene stemmen aangenomen ten huize van Jannis Lourens in Kalenberg. Of het heeft geholpen is zeer de vraag want een paar jaar later was de dam met palen en al met geweld verwijderd door een “saemgerotte meenigte van quaadaardige menschen die sig tegen de Resolutie durven apposeren en het regt te frustreren ”.

De zoektocht naar de voorouders van Claes Huijsman blijft boeien. Claes heeft een volle neef Coop Luijtjes die bij zijn overlijden in 1733 voogd wordt over zijn drie onmondige kinderen Albert, Kleijs en Machtelt. Deze Coop Luijtjes wijst sterk in de richting van Steenwijkerwold en Oldelamer. Coop is namelijk een zoon van Jacobje Meijnen uit Oldelamer. Heeft Claes dan toch Meijnen-bloed in zijn aderen en laten zijn voorvaderen zich over de Linde naar hier afzakken als het Nieuwe Steenwijkerdiep in 1632 gereed komt?
Claes is bij zijn overlijden in 1733 een relatief grote veehouder in deze regio met 37 stuks vee, dus het zou zo maar kunnen. Al wordt het dan steeds waarschijnlijker, de harde bewijzen ontbreken nog steeds. Ik zal de Meijnens uit Oldelamer nog eens onder de loep nemen.

 

Geplaatst door Albert Huisman op 11-12-2013

Zomerupdate 2013

Deze keer een bescheiden update omdat er nog geen nadere gegevens binnen zijn van Ids Fopma, kleinzoon van Beerend Alberts Huisman (1889-1969), aanvankelijk groenteboer in Oosterzee. Ids heeft me toegezegd er werk van te zullen maken.
Maar allereerst wil ik een nieuw lid in de familie welkom heten in de persoon van
Rick Anne ten Boom
Geboren op 1 april 2013 in Heerenveen.
Rick Anne is de tweede zoon van Stefan ten Boom en Angela van der Molen en de kleinzoon van Anne van der Molen en Geesje Huisman.
Rick Anne, welkom in de familie!

Zoals gezegd kan de tak van Beerend Alberts Huisman nog niet verder in kaart worden gebracht. Zijn zoon Albert Beerends Huisman is geboren in 1917 in Oosterzee en komt uiteindelijk na twee huwelijken in Duitsland te overlijden. Hopelijk komt diens oomzegger Ids Fopma binnenkort met de ontbrekende familiegegevens.

Zo is het ook nog wachten op nader nieuws uit Amerika( Michigan) over de afstammelingen van Albert Kleis Huisman (1856-1913). Mijn contactpersoon daar zwijgt in alle talen. Het zal dus wel moeilijk zijn. De kans is niet groot maar het zou kunnen zijn dat er nog Huismannen uit deze tak in Amerika rondlopen. Spannend.

Ten slotte is er nieuw bewijs dat de families Huisman en Kooij al heel lang ‘bij elkaar omhangen’. Zo trouwt Hilligje Claesen Vollenhove in 1745 met Joost Jans Huijsman, een kleinzoon van stamvader Claes Jans Huijsman. Een zuster van Hilligje, Geertje Claesen, trouwt met Hessel Coops Kooij in 1753. Huijsman en Kooij toen al in een zwager relatie dus.
De zussen Hilligje en Geertje Claesen zijn kleindochters van Jan Jan Klasen Vollenhoo (geboren circa 1660) en Hiltje Hijlkes. De families bewegen zich in het gebied Vollenhove, Nederland, Blankenham en Kuinre.
De Huismannen en de Kooijs blijven contact houden. Zo is mijn grootvader Albert Huisman (1892-1957) een zoon van Volken Huisman en Rigtje Cornelis Kooij. De genen blijven kennelijk trekken!

Met deze update stijgt het aantal personen in de stamboom van 12.431 naar 12.600.

Geplaatst door Albert Huisman op 29-06-2013

Oudjaars update 2012

Het wordt bijna traditie, maar ook deze update beginnen we weer met de verwelkoming van een nieuw familielid en dat is deze keer:
Sem Wesselius

geboren op 13 oktober 2012, zoon van Marten Wesselius en Wendy Schaaf en broer van Finn.
Sem is de kleinzoon van Alie Wesselius- Huisman en Jelle Wesselius. Sem welkom in de familie!

 

Familie Post-Wuite in de stamboom.

De grootste aanvulling komt deze keer uit de ‘Post-Wuite’ hoek, het voorgeslacht van mijn vrouw Wieke Post. Zowel haar vaders kant (Post) als haar moederskant (Wuite) is nu opgenomen in de stamboom. De doopsgezinde familie Wuite komt uit Giethoorn, dus daar waren al de nodige aanknopingspunten. De familie Post is vooral Fries georiënteerd en loopt terug naar ene Siebren Harms die op 8-4-1736 in Lekkum wordt gedoopt als zoon van Harm Beerns en Lysbeth Gerbens. De aantrouw van de Posten (Christina Quaree, Carree, Coree) zou op Hugenoten uit Frankrijk kunnen wijzen, maar tot 1600 is hiervan geen bewijs gevonden . De totale omvang van de stamboom groeit door de toevoeging van deze twee families tot boven de 12.250 personen.

 

Drenthe-tak van de Huismannen in beeld.

Begin november heb ik een bezoek gebracht aan Jan Kamps en Mina Kamps-Huisman in Erm die de laatste stukjes van de puzzel over de tak van Luite Alberts Huisman (1819-1894) en zijn vrouw Janke Althuisius ( 1822-1890) hebben aangeleverd. Luite en Janke vertrokken zo rond 1850 vanuit Echten-Delfstrahuizen naar Puttershoek, Oranjekanaal in de omgeving van Zweeloo in Drenthe.
Jan en Mina zijn ook aangestoken door het stamboomvirus en weten boeiend te vertellen over de familie historie. Zij beschikken over veel (foto)materiaal dat zij de afgelopen 25 jaar hebben verzameld. Zij hadden de Huismannen vanaf 1700 al goed in kaart. Wat een mooie hobby zo met zijn tweeën!

Dank zij Jan en Mina weten we nu dat Luite Huisman en Janke Althuisius in Drenthe heel wat familie heeft nagelaten, ook al is hier de stamboom na 150 jaar niet echt ‘sterk’. Relatief zijn er weinig mannen die de naam verder kunnen brengen, een algemeen probleem met de Huismannen in alle takken vanaf 1700.
De takken van Thomas Luiten, Albertus Luiten en Klaas Luiten allen zonen van Luite Alberts Huisman en Janke Althuisius zijn nu goed in kaart. De tak van hun zoon Anne Luiten is bij de vorige update al besproken op basis van aangeleverd materiaal van Sijtie Peckelsen. Een mooi resultaat. Met de inbreng van Jan en Mina en een last minute reactie van Johannes de Haan uit Drachten is deze hele tak nu aardig compleet. Allen dank daarvoor en Jan en Mina vooral ook voor jullie gastvrijheid!.

 

Een Huisman-tak in Michigan (USA).

En dan is er verder het verhaal over Albert Kleis Huisman (1856-1913), timmerman uit Oosterzee, die in 1889 met zijn vrouw Jacobje Dijkstra en zijn drie zonen Kleis (1881), Jan (1883) en Ulbe (1885) emigreert naar Amerika/ Michigan. Door een digitaal bosje bloemen op zijn graf te leggen heb ik nu contact met iemand in Michigan die op zoek gaat naar deze Huisman tak. Bekend is dat Albert zelf door verdrinking om het leven is gekomen in 1913, mogelijk zelfmoord volgens het politierapport. Zijn zonen blijven lang vrijgezel, dus of er daar nog Huismannen rondlopen is zeer de vraag. De zoektocht richt zich ook op de twee nagekomen dochters van Albert en Jacobje (Lucy, 1891 en Anna, 1894) die in Michigan worden geboren. Albert Kleis Huisman hertrouwt in Michigan in 1907 met de vrouw van zijn zwager Fokke Jan Dijkstra, eveneens uit Oosterzee afkomstig.


Hotze en Trien.

Een gesprek in Workum met Jan Veenendaal en zijn vrouw Corrie Soeten bracht meer zicht op de tak van Hotze Martens de Jong (1898-1972) en Trijntje Bijlsma (1901-1977). Jan is ook een stamboom hobbyist en had veel interessante zaken over de familie “de Jonge” verzameld. Zo heeft hij achterhaald dat Geert Roelofs de Jonge (1791-1813) nog in het leger van Napoleon heeft gediend en in november 1813 is gesneuveld in Courziller. Alle aanvullingen en fotomateriaal van Jan Veenendaal over ‘Hotze en Trien’ zijn in deze update verwerkt. Jan en Corrie bedankt voor jullie inbreng en jullie gastvrijheid.

 

Ten slotte zijn nog de parentelen van Klaas Dikken uit Glanerbrug bekeken op basis waarvan enkele aanvullingen en correcties zijn doorgevoerd. Het lijkt erop dat de vroegste Huismannen (of hun aantrouw) uit Wanneperveen/ Schutsloot rond 1600 een link hebben naar de regio Zoetermeer-Wilsveen- Leidschendam-Nootdorp, een oude veenkolonie in Zuid Holland. De “Groenewegens”, schoonfamilie van Jentje Egberts Huisman (1708), komen daar in ieder geval vandaan en zij zullen wel niet alleen zijn gekomen.

 

Bij een volgende update hoop ik meer informatie te hebben van Ids Fopma uit Bovenkarspel, de kleinzoon van Beerend Albert Huisman (1889-1969) en zijn vrouw Catharina Mink, vroeger groenteboer in Oosterzee. Het lijkt erop dat deze tak zowel als de tak van zijn broer Luite Alberts Huisman (1890) en Hendrikje Boezerooij weinig nakomelingen opleveren met de naam Huisman.

 

Rest mij nog om iedereen, ook namens mijn vrouw Wieke, een goede jaarwisseling en een goed en gezond stamboomjaar 2013 toe te wensen!.

Geplaatst door Albert Huisman op 28-12-2012

Herfstupdate 2012

De stamboom telt na de vorige update van 23 april nu meer dan 10.000 personen. 10.673 om precies te zijn. De meest recente aanvulling betreft Jidde Sietze Dijkstra, geboren op 21 juli 2012, zoon van Sake Dijkstra en Sonja Wesselius en kleinzoon van Alie Huisman en Jelle Wesselius.
Jidde, welkom in de familie! 

De grootste groei van de stamboom zit in een tak van Anne Luiten Huisman (1860-1942) waarbij dankbaar gebruik is gemaakt van de gegevens van Sijtie Peckelsen- Huisman uit Katlijk. Bij de vorige stamboomupdate van 23 april heb ik haar naam al genoemd.
Anne Luiten Huisman is een kleinzoon van Albert Alberts Huisman (1780-1840), een bekende naam in de Echtenerveenpolder begin 1800.
De tak van Anne Luiten Huisman komt via uitstapjes naar Emmen, Zweeloo en Oosterwierum uiteindelijk via Thijs Luiten Huisman in Katlijk terecht .
Sijtie dank voor alle gegevens! 

Verder wordt de stamboomgroei veroorzaakt door een tak van Jan Luiten Huisman (1773-1829) uit Sintjohannesga, overigens totaal geen familie van de voorgenoemde Anne Luiten Huisman. Via Jan ’s dochter Jentien loopt er een lijn via de families “Poepjes”, “Van Hes” en “Buis” naar Canada. Joel Nyberg is een nazaat uit deze tak. Hij woont nu in de USA en was zo vriendelijk een aantal gegevens op te sturen. Als halve Zweed weet hij nog precies wat Pake en Beppe zijn, hij koestert zijn Friese Huisman roots nadrukkelijk.

Dit geldt ook voor Maurice de Jong uit Nieuw Zeeland die een hele tak van zijn voorvader Fokke Huisman (1849-1922) in kaart bracht. Joel en Maurice “thank for your contribution”. 

Ten slotte zijn er nog een groot aantal losse aanvullingen en verbeteringen op basis van de gegevens die binnenkomen via het Gastenboek en de Contactformulieren. Zo stuurde Klaas Dikken uit Glanerbrug ook nog vele parentelen. Bij een volgende update hoop ik hierop terug te komen.
Iedereen heel erg bedankt voor de enthousiaste en positieve reacties.

Geplaatst door Albert Huisman op 13-09-2012

Voorjaarsupdate 2012

Er is weer heel wat te melden na de laatste update van 12 januari 2012. De stamboom is gegroeid tot bijna 10.000 mensen, niet allemaal familie natuurlijk.
De belangrijkste nieuw toegevoegde persoon is:

Nico van der Molen

Geboren op 22-1-2012, zoon van Albert van der Molen en Tina de Haan. Nico is een kleinzoon van Anne van der Molen en Geesje Huisman. Nico welkom in de familie! 

Bij de zoektocht in de rechterlijke archieven van oud Steenwijk in Zwolle komen af en toe leuke dingen naar voren. Zo stuitte ik een paar weken geleden op een inventarisatie d.d. 4-2-1733 gedaan in het sterfhuis van onze stamvader Claes Jans Huijsman. Prachtig te lezen wat hij allemaal in huis had, maar vooral ook ‘achter’ in de boerderij waar 30 stuks vee en 8 kalveren werden geteld. Een flinke boer dus in die tijd. Een vertaling van deze inventarisatie heb ik toegevoegd bij de gezinskaart van Claes Jans Huijsman( ca.1670) in de stamboom.

De ouders van Claes Jans Huijsman heb ik nog niet met 100% zekerheid getraceerd. Zocht ik het tot nu toe in de “Meijnen” hoek met het oog op zijn neef Coop Luijtjes, zoon van Jacobje Meijnen uit Oldelamer. Via deze Rooms-katholieke Coop Luijtjes uit Steenwijkerwold krijg ik de afstamming van onze stamvader niet sluitend. Misschien is er nog een andere Coop Luijtjes uit Wetering als neef van Claes Jans Huijsman. Nog eens naar Zwolle dus.

Voorlopig ga ik dan ook terug naar Jan Lamberts en Jantje Cleijs uit Wetering als ouders van Claes Jans Huijsman, een idee dat ik al had voordat ik op neef en voogd Coop Luijtjes stuitte.
Het hele verhaal van de grote puzzel rondom Claes Jans Huijsman in de Huisman stamboom is opgenomen bij zijn gezinskaart als Pdf-bijlage.

Ook zijn er bij deze update vele aanvullingen en correcties doorgevoerd op basis van nieuw inzicht vanuit de rechterlijke archieven, maar vooral ook op basis van de vele reacties in het Gastenboek en via de Contactformulieren.
Zo is een hele tak toegevoegd van Klaas Alberts (Cor) Huisman nu wonend in Portugal, een nazaat van Jan Hendriks Huisman (ca. 1700) uit Wetering.
Ook ben ik met Geert Kuiper bezig om de Koning stamboom te actualiseren. Ook Geert heeft “Konings” in zijn stamboom.

Om nog een naam te noemen, Jaap Ruijter tipte mij over een site met opvarenden in dienst op schepen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Zo kwam ik daar nog twee jonge Huismannen tegen die als matroos op een VOC schip naar Batavia veel te vroeg overleden zijn. De meest naaste verwant is hier Albert Joosten Huijsman, een achterneef van Albert Kleijsen Huijsman, die omkwam op het schip de LAM in Bengalen op 19-2-1780, nog geen 20 jaar oud. Jan Harms Huijsman uit Zwartsluis verging het al niet veel beter, hij overleed op ruim 22 jarige leeftijd op 27-11-1762 rondom Batavia. Het leven zal wel hard aan boord zijn geweest voor boerenjongens in die dagen, zoveel is duidelijk.

Tenslotte is er een heel recent contact met Sijtie Huisman uit Katlijk die veel namen heeft van de tak van Anne Luiten Huisman, nazaat van Albert Alberts Huisman (1780) uit Echten.
Maar hierover vast meer bij een volgende update

Geplaatst door Albert Huisman op 17-04-2012

Update on-demand

Vanmiddag, 12 januari 2012 heb ik op verzoek een tussentijdse update  van de site gedaan. Het betreft de boedelscheiding tussen de erfgenamen van Luittien Ziegers en Jacobje Meijnen in 1750 alsook het testament van 1743 van hun zoon Coop Luijtjes.

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om een groot aantal familieberichten uit Hepkema's Courant bij de desbetreffende personen in de stamboom te koppelen. Janny de Vries tipte mij hierover.
Hierbij kwam ook de moordaanslag op het leven van Jantje Ales Huisman in 1922 in Rottum voorbij. Het krantenartikel hierover is bij haar persoon toegevoegd als PDF bestand.

Geplaatst door Albert Huisman op 12-01-2012

Nieuwjaarsupdate 2012

Allereerst voor iedereen de allerbeste wensen voor 2012 van Wieke en mijzelf!

De site update is dit keer wat beperkter van omvang omdat nog op 20 november 2011 een update is doorgevoerd bij de geboorte van onze kleindochter Ariana. Nadien  zijn hier en daar nog wat  aanvullingen gedaan met als resultaat ruim honderd extra personen in de database.

De grootste wijziging betreft het bijvoegen van vertalingen van Voogdijregelingen en  Koopcontracten vanuit de oude handgeschreven teksten. Hierbij heb ik me eerst beperkt tot de directe Huisman- familieleden in de stamboom in de achttiende eeuw, dus (nog) niet de zijtakken. Deze vertalingen zijn als bijlage bij de persoon in kwestie terug te vinden in de stamboom.
Ook heb ik een artikel gemaakt over de spilfiguur Albert Kleijsen Huysman (1750-1779) die in de achttiende eeuw zo’n beslissende invloed had op het verdere verloop van de stamboom en de familienaam Huisman. Dit artikel is als bijlage opgenomen bij de persoon Albert Kleijsen Huysman in de stamboom  alsook onder het kopje Familiezaken in het hoofdscherm van de site.

Geplaatst door Albert Huisman op 03-01-2012

Kerstupdate 2011

Juist voor de kerstdagen is er een update beschikbaar van de Huisman-stamboom met de familieleden van moeders kant, de “de Vriezen”.
Een familie overzichtje van deze familie “de Vries” is opgenomen onder het kopje “Overige” in het hoofdmenu van de site. Een interessante ontdekking is dat mijn zuster Tonia Huisman nog verre familie is van haar man Jan de Jong via de familie de Vries.

Ook is de stamboom verder aangevuld met extra oude familiefoto’s die beschikbaar zijn gekomen, met aktes uit de notariële archieven en met dossiers van de arrondissementsrechtbanken in Friesland.Deze zijn opgenomen onder het kopje Feiten en Vermeldingen bij de betreffende persoon in de stamboom. Het gaat hierbij veelal om kleine zaken zoals het vissen en vervenen zonder vergunning, het illegaal slachten en hier en daar een handgemeen. 

Mag ik iedereen veel leesplezier toewensen en vooral natuurlijk, ook namens Wieke, 

Goede Kerstdagen en een Gelukkig en Gezond 2011

Geplaatst door Albert Huisman op 24-12-2011

Ariana Update

Kort na de herfstupdate van twee weken geleden konden we de jongste telg in de Huisman familie verwelkomen, en zij is nog wel onze eigen kleindochter
Ariana Maria Saakje Huisman 

Dochter van Arnold Huisman en Anna Castella Riera en zusje van Anna Wieke.
Ariana is geboren op 11-11-2011 in Zwolle.

Welkom in de familie Ariana!
Pake Albert en Beppe Wieke zijn apetrots op jou en Pake is graag bereid voor jou een tussentijdse aanpassing van de stamboom te maken. 

Van de gelegenheid maak ik gebruik om ook de familie van Wijcher Jan Huijsman (1891) en Wilhelmina Klazina Lamberts Lok verder aan te vullen, zowel naar hun nazaten als naar hun afstamming. Edwig Huisman uit Finsterwolde tipte mij hierover middels het Contactformulier.
Edwig bedankt voor de aanvullingen.

Geplaatst door Albert Huisman op 20-11-2011

Herfstupdate 2011

Na de zomerupdate van 2011 is de stamboom weer verder gegroeid. Als eerste aan de bovenkant met de geboorte van Marcel Mattheus van de Molen op 24-6-2011. Marcel is de zoon van Auke van der Molen en Claudia Kurda en de kleinzoon van Geesje (en Anne) van der Molen-Huisman.
Marcel, welkom in de familie!

De stamboom is  verder gegroeid van 8675 naar 9395 personen. Zo is de familie Timmerman (aantrouw) verder doorgelinkt naar de familie van der Lende die al in de boom zat.
 De primaire Huisman-stamboom is niet veel gewijzigd, alleen wat aangepast aan de realiteit.

De familie de Jonge (Beppe Aaltjes kant) is verder onderzocht en het blijkt nu dat haar over-over grootvader Geert Luijten al  een “de Jonge” was. Komend uit Giethoorn/ Wanneperveen is hij in Sintjohannesga rond 1810 overleden. 

Ook zijn er enkele correcties en aanvullingen doorgevoerd op basis van ontvangen opmerkingen via het Contact formulier en het Gastenboek van Geesje van Dijk- Schipper. Geesje had mooie originele aktes van de familie de Vries die goed op de site passen. Ook kreeg ik aanvullende informatie en foto’s  van Hannie Huisman over de tak van Klaas Jans Huisman en Hendrikje Pijlman die in 1847 vanuit Scherpenzeel naar Delft vertrokken en zich later verder over Nederland verspreidden. Geesje en Hannie bedankt! Ik zal kijken wat ik kan plaatsen.

Wat het Gastenboek zelf betreft was neef Marten zo vriendelijk dit om te zetten in een andere vorm zodat we nu van SPAM zijn verlost. Kennelijk is het ook gebruiksvriendelijker, want meer mensen reageren nu. 

Een aardig nieuwtje is nog dat bij een bezoek aan het Historisch Centrum Overijssel (HCO) in Zwolle de huwelijksdatum van onze stamvader Claes Jans Huijsman aan het licht kwam. Duidelijk was in het originele Trouwboek van Steenwijkerwold de datum 26-12-1693 te lezen. De huwelijksinschrijving is als “Claes Jans” van de Wetering met “Roelifjen Albers” van Giethoorn, nog niet met de achternaam “Huijsman” dus zoals wel het geval was bij zijn tweede huwelijk in 1701 in Blokzijl.
De foto van deze originele huwelijksinschrijving is op de site geplaatst bij Claes Jans Huijsman (1668). 

Over de voorvaderen van Claes Jans heb ik nog steeds geen 100% duidelijkheid. Ook met hulp van het Forum van het HCO in Zwolle kom ik nog niet veel verder. Vast staat dat zijn neef Coop Luijtjes heet, maar diens familie heb ik grondig doorgespit en hiermee kom ik nog niet tot een eenduidige afstamming. De familie van Coop Luijtjes was duidelijk Rooms Katholiek gezind en wordt in 1725 in de Kerkverslagen van Steenwijkerwold zelfs beticht van zieltjeswinnerij. Deze Roomse achtergrond is totaal afwezig bij Claes Jans Huisman en zijn nazaten, dus dit houdt mij nog even bezig.Nog maar weer eens sneupen in Zwolle.

Geplaatst door Albert Huisman op 07-11-2011

Zomerupdate 2011

Evenals bij de voorjaarsupdate kan ik ook dit keer weer een nieuw familielid begroeten. Het gaat om Emma Tineke Paulus, dochter van Jan Peter Paulus en Saskia van der Molen, die op 15 juni is geboren in Heerenveen. Proficiat en Emma Tineke natuurlijk welkom in de familie!

Bij de zomer update zijn er weer enkele honderden namen aan de database toegevoegd.
Ook zijn er een aantal correcties doorgevoerd bij Jan Jans Huisman ( 1790), zoon van Jan Hendriks Huisman en Aaltje Vaartjes. Het bleek dat er een fout in het Doopboek van Blokzijl was geslopen die naderhand door een rechterlijke acte van de Schout van Blokzijl is gecorrigeerd. Alles met dank aan Carla en Ronnie Reichart. Na deze correctie valt alles ineens weer veel beter op zijn plaats in die Huisman-tak.
Ook bij Bartelt Jans Huijsman ( ca. 1635) en Geesje Krijnen kon aan de hand van een opmerking van Guus Nijenhuis een dochter Marrigje worden toegevoegd. Guus bedankt daarvoor.

Een erg aardige verrassing was verder dat ik na een fietstochtje door Steenwijkerwold de oude boerderij “Westerschultinge” in het vizier kreeg (anno 2011 Basserweg 6). Dit met hulp van Lute Bouwer, anders was het zeker niet gelukt. Wat die man niet weet van de regio daar!

Uit een oude acte werd ik gewaar dat deze boerderij in 1689 werd bewoond door Luitien Seijgers en Jacobje Meijnen, oom en tante van onze stamvader Claes Jans Huijsman ( ca. 1668). Ik heb een paar foto’s van de boerderij toegevoegd bij het gezinsblad van Luijtien Seijgers. Mooi om te zien dat dit ‘stee’ er na 320 jaar nog zo heenligt en dat de naam nog terug te vinden is. Veel historie daar op de hoge zandgronden van de Basse.

Verder ben ik ook nog bezig met het Forum van het Historisch Centrum Overijssel in Zwolle om een bevestiging te krijgen dat Claes Jans Huijsman uit de Meijnen hoek komt ( van vader- dan wel van moeders kant).

Het vlot nog niet echt in Zwolle, veel gegevens zijn in die tijd verloren gegaan of zéér slecht leesbaar. Zo wordt nu wel alle deskundigheid ingezet.

Tenslotte kwamen er uit oude lidmatenregisters uit Raalte nog een zwager en een schoonzus van Claes Jans Huijsman tevoorschijn, een broer en een zuster dus van Gerrigje Theunis, de tweede vrouw van Claes Jans Huijsman. Van zwager Jan Tonissen en van schoonzuster Willemtien Teunis zijn huwelijken en kinderen toegevoegd aan de stamboom.

Geplaatst door Albert Huisman op 16-06-2011

Voorjaarsupdate 2011

Allereerst natuurlijk  hartelijk welkom aan onze jongste telg in de familie Yfke Anna geboren op 23 februari 2011, dochter van Heine Huisman en Roelinda Bakker en zusje van Marrit!

Dieper het verleden in zijn de takken van Jochem Wiegers Huijsman en Harm Wiegers Huijsman (Kalenberg) in de negentiende eeuw bijgewerkt. Deze tak behoort weliswaar niet direct tot onze familie, maar er zijn wel veel huwelijken over en weer. Deze groep komt voort uit Hendrik Huisman (Wetering 1700) en ik zoek nog steeds naar een familieverband met ‘onze’ Claes Huijsman ('t Nederland 1700). Het is nog speculatief, maar mogelijk is Claes een broer van Hendriks vrouw Geesje.
Ten slotte zijn er voor de tak van Hendrik Huisman enkele toevoegingen gedaan naar aanleiding van reacties op de Website.

Bij de familie Koning zijn een aantal aanvullingen gedaan in het verdere verleden en ook zijn enkele dochters toegevoegd van Albert Hendriks Koning (rond 1900).

De familie Kroes is aangevuld op basis van een reactie op de Website.

De familie van Egbert Jochems Huijsman en zijn vrouw Marrigje Jans Fransen (1700 Beulake) is verder in kaart gebracht en er is nu een duidelijk vroeg verband zichtbaar in de 'aantrouw' met de familie "De Jonge" van Beppe Aaltjes kant. Marrigje Jans zal een zuster zijn van Luijte Jans, de stamvader van 'onze' De Jonges. Nazaten van beide families "De Jonge" en "Huijsman “komen later naar Sintjohannesga, Oudehaske en Luxwoude.

Ten slotte zijn er een groot aantal extra links  aangebracht tussen de onderzochte families inclusief een aantal correcties en aanvullingen op basis van 'voortschrijdend inzicht'. Het aantal personen in de database is hiermee opgelopen tot boven de 8500.

Geplaatst door Albert Huisman op 04-03-2011

Februari Update 2011

De site Huismangenen is nu bijna drie maanden in de lucht en heeft al vele honderden bezoekers getrokken van over de hele wereld.
De belangrijkste aanvulling verscheen juist voor de Kerstdagen van vorig jaar toen de familie de Vries van moeders kant is toegevoegd aan de stamboom.

Er komen vele reacties binnen, van dicht bij huis tot Amerika en de Philippijnen. Het gaat hierbij  veelal  om vragen en aanvullingen en ook vraagt men nogal eens  om een inlogcode voor de site, terwijl  alles juist vij toegankelijk en doorzoekbaar is!
Daarom is in deze update het Zoekscherm bij deStamboom verruimd. Er is nu een extra mogelijkheid ingebouwd om op achternaam te zoeken via de letters A-Z. Daarmee wordt het mogelijk om door alle achternamen in de database te scrollen.  Hopelijk komt dat de toegankelijkheid ten goede.

Ook zijn er op basis van de binnengekomen reacties van Anton Kroes en Fokke Huisman  enkele aanvullingen doorgevoerd voor de familie Kroes en voor de tak van Hendrik Huisman.
Van de personen in de stamboom zijn tevens de huwelijksplaatsen  weer zichtbaar gemaakt en tenslotte kan ik nog melden dat het Aldfaer stamboomprogramma inmiddels soepel draait onder Windows 7!

Ziet U een foutje, heeft U aanvullingen of misschien fotomateriaal voor de site, wilt U het mij laten weten?

Geplaatst door Albert Huisman op 01-02-2011

Site in de lucht!

Vandaag, 9 november 2010 is dan officieel de website www.huismangenen.nl in de lucht! Ik wens iedereen veel leesplezier toe!

Geplaatst door Albert Huisman op 09-11-2010