Stamboomopzet Familie Huisman

Als vroege Vutter ben ik een aantal jaren geleden begonnen met een stamboom van de familie Huisman . De interesse voor de‘roots’ was er altijd al en met de moderne mogelijkheden van Internet en het gebruiksvriendelijke Aldfaer stamboomprogramma leek mij dat een overzienbare taak. Aan tijd ontbrak het in ieder geval niet.
Via mondelinge overlevering was er natuurlijk al veel bekend van de familie, niet in de laatste plaats door de vele verhalen van mijn grootmoeder Beppe Aaltje Huisman-de Jong(e). Zij was een echt familiemens en kon boeiend vertellen over de verloren “e” in haar achternaam en over de “Jettens”en “Luitens” als zijtakken van de familie Huisman. En over de zijden draadjes waaraan de familienaam af en toe hing, over ‘Wolter en Klaasje’ en over ‘Cornelis Piek’. In dit stamboom project beginnen deze verhalen ineens weer te leven en nu nog denk ik, waarom heb ik destijds niet nog meer naar haar geluisterd……

In de stamboom ben ik vanuit het heden teruggegaan. Met behulp van de genealogische sites op Internet (Genlias, Tresoar, Geneaknohow) is het jaartal 1812 dan al snel bereikt. Tot dat jaar loopt alles via de Burgerlijk Stand. Deze snelle resultaten motiveren om verder te gaan.

Dan gaat het ineens veel stroever, vroeger nageslacht is in Friesland niet meer te vinden. Uiteindelijk laten de Huismannen zich weer opsporen in het Nederland, een gehucht onder de rook van Blokzijl. Aan de hand van Trouw en Doopboeken en bezoekjes aan het Historisch Centrum in Zwolle en aan de Kerk in Blokzijl begint dan een aardig beeld te ontstaan van deze pioniers die zich vanuit het Nederland en Muggenbeet rond 1800 in de Echtener Veenpolder vestigden aan de Bandsloot en later in Echten en Oosterzee.
Het zoekwerk werd vergemakkelijkt door de achternaam die de Huismannen al rond 1700  hadden; dit werd pas verplicht met de invoering van de Burgerlijk Stand in 1812.

Deze achternaam (Huijsman, Huysman, Huisman) is zeker gekoppeld geweest aan hun beroep, want ‘veehouders, akkerbouwers en turfboeren’ is de rode lijn in de familie.

Vele fietstochtjes (met Wieke) in dit gebied en een bezoek aan Lute en Roelie Bouwer in Steenwijkerwold hebben mijn kennis over deze regio erg verrijkt. Alles is dan veel gemakkelijker te plaatsen als je in een koopcontract uit 1726 leest dat stamvader Claes Jans Huijsman huizen en landerijen koopt aan de Roomsloot ter waarde van 2000 goudguldens. Een flink bedrag in die tijd waarin een huis voor ongeveer 200 gulden van de hand ging.

Meer en meer bleek dat ook het voorgeslacht van de Huisman-‘aantrouw’ vaak uit deze streken komt, alles natuurlijk in het kader van de grote vervening rond 1800 waarin vele  Gietersen zich in Friesland vestigden. Beppe Aaltje haar wortels liggen bv. in Wanneperveen.

Zo ben ik dus royaal geweest voor de ‘koude kant’ en heb ook veel voorgeslacht in kaart gebracht van de families Kooij, de Jong(e), Pen, Klompmaker, Weggen, Vaartjes,  Hollander en (Koning).Voor de familie ‘De Vries’ van mijn moeders kant komt een aparte aanvulling.

Ook vele ander Huismangeslachten (o.a. die van Hendrik Huisman uit Wetering 1700) zitten in de database. Hoewel ik (nog) geen oorspronkelijk  familieverband heb kunnen aantonen tussen deze Huismantak en die van onze stamvader Claes Jans Huijsman vermengen beide families zich later wel. Velen van deze Hendrik Huisman tak komen later ook naar Friesland.

Ten slotte bevat de database nog vele namen die de revue passeerden bij het zoeken naar de vroegste familieverbanden tussen de verschillende Huismantakken. De familie Smit is uitvoerig bekeken omdat Albert Gerrits “Smit” (Giethoorn) in 1713 zijn naam veranderde in “Huijsman”. Hier is echter niets uitgekomen, er is geen familieverband gevonden met “Smit”.
Nu nog de ouders van Claes Jans! Zijn broer Jan en zijn neef Coop Luitjes zijn getraceerd…...