Andries Martens x N.N. Andries Harmen Coops x Alijt Jansen

Hendrikje Andries

Geslacht:

Geboren: Ongeveer 1625 te Steenwijkerwold

† Overleden: Voor 1664

Bijzonderheden:
doopgetuige bij Petertje Andries.Lidmaat 1652 Steenwijkerwold.

Acte van testamentopening van wijlen Coop Harms en Hendrikje Andries d.d. 9-4-1657 in Inventaris 13 gerechtelijk archief Steenwijkedrwold.

Op 16-3 1663 wordt Bene Jans genoemd als man en voogd van Hendrikje Andries, gerechtelijk archief Steenwijkerwold (Inv.Nr 55 Steenwijkerwold).

Op 28-3-1659 is er een zaak van Harm Michiels, optredende voor zijn zwager Jan Jansen Dedden waarin ook Alijt Jansen, Hendrije Andries en haar man Beene Jansen genoemd worden (Inventaris 54 gerechtelijk archief
Steenwijk.

Op 16-10-1659 is Hendrikje Andries zwak van lichaam en doet zij een aantal donaties voor na haar overlijden (Rechterlijk archief Steenwijkerwold , inv. nr.24))

De erfgenamen van Hendrikje Andries worden helder weergegeven in een overdracht van 20-10-1666 aan Bene Jansen en Hilligje Martens ( Inventaris 16 van het gerechtelijk archief Steenwijk):

1. Luitje Jacobs X Simon Wijchers
2. Jan Jacobs X Heijle Jacobs
3. Hendrikje Jacobs (wijlen) X Andries N.N. met de kinderen Carst Andries, Andries Andries en Frerik Andries
4. Heijle Hilbrants wed. van Luijt Jurriens met haar zoon Jan Luijtjes
5. Jantje Hilbrants wed. van Thijs Jansen

Toon Feiten en Vermeldingen (1)

Coop Harms

Geslacht:

Geboren: 1625

† Overleden: 1655

Bijzonderheden:
Coop Harms en Hendrikje Andries worden op 2-3-1646 en in de kantlijn nogmaals op 26-12-1651 genoemd in Inv. Nr. 51 van het gerechtelijk archief Steenwijk.Jan Jansen Dedden is zijn erfgenaam.

Coop Harms en Hendrikje worden op 17-11-1650 genoemd in Inventaris 11 van het gerechtelijk archief Steenwijk.

Op 9-2-1659 is er een zaak van Alijt Jansen weduwe van Herm Coops en zuster van Frans Jansen inzake een eis op een kwart van een tiental landerijen in Steenwijkerwold. Hierin worden ook Hendrikje Andries wed van Coop Harms en vrouw van Bene Jansen, J
an Jansen Dedden als erfgenaam van Coop Harms en Gerrit Jansen genoemd (Inventaris 54 gerechtelijk archief Steenwijk).
Acte van testamentopening van wijlen Coop Harms en Hendrikje Andries d.d. 9-4-1657 in Inventaris 13 gerechtelijk archief Steenwijkedrwold.

Op 23-5 1660 is Alyt Jansen, de weduwe van Harm Coops, met haar broers in het gerecht inzake een erfeniskwestie van Harm Coops waarin Coop Harms een betwiste rol vervult.
Gerechtelijk archief Steenwijk, Inventaris 14.

WeddingRings Gehuwd ±1650Toon Foto's (0)

Toon Video's (0)

Toon Bijlagen (0)