? x ?

Jan Wijchers x Jantien Heijmens(Hermens)

Jantien Albers

Geslacht:

Geboren: Ongeveer 1675 te Eesveen

† Overleden: Voor 1710

Toon Feiten en Vermeldingen (0)

Luijtien Jans

Geslacht:

Geboren: ?

Gedoopt: 20-06-1680 te Steenwijkerwold

† Overleden: 1715

Bijzonderheden:
Hendrikje Karsten als weduwe van Luijtien Jans genoemd op 14-5-1730 in Register 21 van Gerechtelijk archief Steenwijkerwold.
Op 21-2-1715 is er een sterfhuis inventarisatie van Luijtjen Jans wonend op het arve ".......Rensinge" op Steenwijkerwold. De naam van dit arve is moeilijk leesbaar in Inventaris 66 van het gerechtelijk archief Steenwijk.

Op 7-7-1740 verkoopt Hendrikje Karsten, weduwe van Luijt Jans een half erve land op Ijsveen aan Egbert Ellen voor 340 gld en 28 stuivers. Ook Pietje Luijten en Jan Jansen Thijl en Jantje Luijten echtelieden worden in de acte genoemd (Inventaris 22 ge
rechtelijk archief Steenwijk).
Huwelijkssituatie genoemd in Grechtelijk archief Steenwijkerwold 4-4-1714, fiche 194+/1/96.

Voogdijregeling 11-4-1710 wanneer Marrigje Geerts wed. van Jan Cornelis hertrouwt met Luijt Jans weduwnaar van Jantien Alberts (Voogdijregister 91 Steenwijkerwold)

WeddingRings Gehuwd 24-03-1700 te Steenwijkerwold


Toon Foto's (0)

Toon Video's (0)

Toon Bijlagen (0)