? x ?

Peter N.N. x ?

Jan Andries

Geslacht:

Geboren: Ongeveer 1600 te Zuidveen, Muggenbeet

† Overleden: Voor 1660

Bijzonderheden:
Testament van Jan Andries en Annigje Peters in het Zuidveen d.d. 5-10-1657 in Inventaris 13 van het gerechtelijk archief Steenwijk. Hun drie dochters en hun kleinkind Ijntje Alberts worden genoemd.
Geesje Gerrits, de weduwe van Marten Jansen, en haar kinderen Wijcher Martens en Ave Martens ( X Jan Claesen) nemen op 13-5-1660 een hypotheek van 1400 Car Gulden bij de weduwe Van Jan Andries. Het onderpand is land in Muggenbeet. ( Gerechtelijk arch
ief Steenwijk, Inventaris 14).
Op 31-5-1652 verkopen Cleijs Coops en Lijsbeth Claesen hun gerechte negende part van de erfenis van hun saliger Muije Alijt Alerts aan Jan Andries en Anna Peters (Inventaris 11 gerechtelijk archief Steenwijk, Toegang 76).

Het echtpaar Volken Volkens en Geesje Coops nemen op 20-12-1652 een hypotheek bij het echtpaar Jan Andries en Anna Peters (Inventaris 11 gerechtelijk archief Steenwijk)

Toon Feiten en Vermeldingen (0)

Annigje (Anna) Peters

Geslacht:

Geboren: 1600 te Zuidveen

Bijzonderheden:
testament van Jan Andries en Annigje Peters in het Zuidveen d.d. 5-10-1657 in Inventaris 13 van het gerechtelijk archief Steenwijk. Hun drie dochters en hun kleinkind Ijntje Alberts worden genoemd.Bij opname van het testament is Annigje ziek.

Op 1-2 1660 is er een uitkoopregeling voor het weeskind Yntje Alberts door grootmoeder Annigje Peters, weduwe van Jan Andries waarbij haar zoon Peter Jans en haar broer Albert Peters worden genoemd.
(Gerechtelijk archief Steenwijk, Inventaris 14).

WeddingRings Gehuwd


Toon Foto's (0)

Toon Video's (0)

Toon Bijlagen (0)