Andries Martens x N.N. Andries Boldewijn (Boudewijn) Alberts x Femme Dirks

Petertje Andriesen

Geslacht:

Geboren: Ongeveer 1645

† Overleden: Voor 1706

Bijzonderheden:
1682 lidmaat met Dirk Boldewijn Steenwijkerwold.
Dirk Boldewijn en Petertje Andries, Geertje Andries en Thymen Harms, Marten Andries en Aalltje Peters worden samen genoemd op 12-7-1684 in het gerechtelijk archief Blokzijl, fiche 2778/5/519.
Dirk Boldewijn wordt als weduwnaar van Petertje Andries genoemd op 13-4-1706 in het gerechtelijk archief Steenwijkerwoldl, register 20.

Testamenten van Dirk Boldewijn en Petertje Andries dd 23-4-1688 (verzoek om approbatie) en dd 13-4-1706 in Rechterlijk archief Steenwijkerwold, Inv. nr. 20.

Toon Feiten en Vermeldingen (0)

Dirk Boldewijn(Boudewijn)

Geslacht:

Geboren: 1642 te Nieuw Nederland

† Overleden: 1732

Bijzonderheden:
in trouwboek Steenwijkerwold als Dirk Boldewijn, zoon van Boldewijn Alberts. Genoemd in Vuurstedengeld 1675-1685 Scheerwolde.1682 lidmaat met Pieterje Andriesen Steenwijkerwold.

Jan Marten is als oude oom voogd over de kinderen van wijlen zijn nicht Marrigje Cornelis en Dirk Boldewijn. Op 6-4-1681 vraagt hij hiervan ontheffing vanwege hoge ouderdom en de onbekwaamheid om te reizen (Voogdijregister 129 Blokzijl, Toegang 78 HC
O Zwolle)
Inventarisatie sterfhuis Dirk Boldewijn op 24-10-1732. (Rechterlijk archief Steenwijkerwold, inventaris 70).

Testamenten van Dirk Boldewijn en Petertje Andries dd 23-4-1688 (verzoek om approbatie) en dd 13-4-1706 in Rechterlijk archief Steenwijkerwold, Inv. nr. 20.
In het voorjaar van 1729 vanaf 29-3-1729 loopt een juridiche procedure rondom een obligatie van 200 Glds tegen Claes Jans Huijsman, Eijsse Reijnders, Jacobus Lycklama, Dirk Boldewijn, erven Hendrik Coops Duiven en anderen met dreiging van beslaglegg
ing etc.. Deze obligatie is versrtekt doorAlijda Calkman, wed. van Jacobus Dannenbergh.

WeddingRings Gehuwd ±1680


Toon Foto's (0)

Toon Video's (0)

Toon Bijlagen (0)