? x ?

Michiel Claesen(Willems) x Annegje (Anna) Jansen

Ida Arents

Geslacht:

Geboren: Ongeveer 1600 te Steenwijkerwold

Toon Feiten en Vermeldingen (0)

Claes Michiels

Geslacht:

Geboren: 1600 te Steenwijkerwold

† Overleden: 1657

Bijzonderheden:
Testament van Claes Michiels en Ida Jans d.d.9-1-1652 in Inventaris 11 van het gerechtelijk archief Steenwijk. Hun 10 kinderen worden daarinmet name genoemd. Claas Michiels is dan ziek.
Op 3-12-1669 is er een voogdijrekenig van Luijtien Geerts en de weduwe van Claes Michiels geassisteerd met haar zoon (= schoonzoon?) Gerwert Jacobs over Aaltje Freriks, dochter van wijlen Frerik Geerts en wijlen Jantje Michiels (Voogdijregister 85 St
eenwijk).
Gezinssamenstelling familie Claes Michiels genoemd in overdracht 12-5-1669 in Register 17 Gerechtelijk archief Steenwijkerwold.

Claes Michiels is op 3-9-1655 erfgenaam van Arentje Jans, zuster van Annegje Michiels (Inventaris 53 Steenwijk).

Op 29-6-1656 doet Claas Michiels 'pandkeeringe' als erfgenaam van wijlen Arentje en Marrigje Jansen (Inventaris 53 Steenwijk).

Op 1-12-1656 is er een transactie tussen Anna Jansen, de weduwe van Claas Michiels (bedoeld Michiel Claesen?) en Coendert Michiels waarin ook Willem Michiels wordt genoemd (Inventaris 13 gerechtelijk archief Steenwijk).


Op 18-6-1677 treden Gerwert Jacobs en Jacob Harms (Coop Harms?) op mede namens de andere erfgenamen van Claes Michiels (Voogdijregister 86 Steenwijk)

WeddingRings Gehuwd


Toon Foto's (0)

Toon Video's (0)

Toon Bijlagen (0)