? x ?

Marten Jansen x Bautien Lubberts

Lubbert Alberts

Geslacht:

Geboren: Ongeveer 1605 te Steenwijkerwold

Toon Feiten en Vermeldingen (0)

Jantje Martens

Geslacht:

Geboren: 1610 te Steenwijkerwold

Bijzonderheden:
Op 25-6-1643 verkoopt Bautien Lubberts, de weduwe van Marten Jansen, met haar kinderen Hilligje, Jantje en Jan land en landerijen in Steenwijkerwold aan Marten Coops en Beertien Hendriks.Ook worden bij de verkopende partij genoemd Geuvert Lubberts met Lijsbeth Alberts, echtelieden en Trijntje Peters, de nagelaten weduwe van Lubbert Geuverts met Roelof Hendriks Slump als haar voogd ( Inventaris 9 gerechtelijk archief Steenwijk).

WeddingRings Gehuwd


Toon Foto's (0)

Toon Video's (0)

Toon Bijlagen (0)