Geert Alts x Grietje Luijten

? x ?

Jan Geert Alts

Geslacht:

Geboren: Ongeveer 1625 te Steenwijkerwold

Bijzonderheden:
Het echtpaar Jan Geert Alts en Marrigje Andries wordt genoemd op 8-2-1652 in een conflicct over de voogdijstelling van een dochter waar Jan Arriens probeert in te dringen. Hierbij worden ook genoemd wijlen Hendrik Arriens en Jan Arriens (Inventaris 52 gerechtelijk archief Steenwijk).Op 25-10-1652 betaalt Jan Geerts Alts ook aan Bartelt Arriens en zijn vrouw.

Op 25-10-1652 zijn Luijt Jansen en Jan Geert Alts voogd over Aaltje Jansen, het kind van wijlen Grietje Geerts en Joan Martens (Inventaris 52 gerechtelijk archief Steenwijkerwold).

Op 27-12-1641 is er een verkoop van Wijcher Ariaens caverende voor zijn erfgenamen, Marten Peters X Hille Harms, Wolter (?) Harms X Jantje Jacobs en Alijt Harms wed. van Coop Reijners met haar voogd Jan Lubberts aan Joan Geert Alts en Marrigje Aeriae
ns ( Inventaris 9 gerechtelijk archief Steenwijkerwold).

Toon Feiten en Vermeldingen (0)

Marrigje Arriens

Geslacht:

Geboren: 1625 te Steenwijkerwold

Bijzonderheden:
wellicht zuster van Hendrik, Jan, Wijcher en Bartelt Arriens.

WeddingRings Gehuwd


Toon Foto's (0)

Toon Video's (0)

Toon Bijlagen (0)