Arend Willems Legeweg x Aaltje Geerts

? x ?

Geertje Arends

Geslacht:

Geboren: Ongeveer 1680

† Overleden: 1766

Bijzonderheden:
Ook als Geertje Arends Legeweg.
1737: circa 1737: Betaler van de rente [zie 1482, 1620, 1679] is Pelle Cornelis [lees de wed. P.C.] met een bedrag van 9.2 Cg. op Allerheiligen aan het Diaconiehuis te Vollenhove.[17],
Erve Ripperda, Hist. Ver. Ijsselham

1766: 19.12.1766; de wed. Hendrik Luiten [Lysebeth Jacobs Korst] heeft 0.12 Cg. aan de diaconie betaald vanwege het gebruik van het doodlaken voor haar overleden moeder. Geertje Arends Legeweg zal dus in 1766 zijn overleden.

Toon Feiten en Vermeldingen (0)

Jacob Kornelis Korst(Ysvogel)

Geslacht:

Geboren: 1665

† Overleden: 1699

Bijzonderheden:
Hun dochter Lijsbeth trouwt in 1720 in Blankenham met Hendrik Luijten

WeddingRings GehuwdToon Foto's (0)

Toon Video's (0)

Toon Bijlagen (0)