? x ?

? x ?

Annigje Andries

Geslacht:

Geboren: Ongeveer 1665

Bijzonderheden:
Annigje Andries, weduwe van Wilt Jansen

Toon Feiten en Vermeldingen (0)

Wilt Jansen

Geslacht:

Geboren: 1650 te Paasloo

† Overleden: 1704

Bijzonderheden:
Op 26-4-1704 speelt een erfeniszaak van de familie van wijlen Wilt Jansen in het gerechtelijk archief Oldemarkt, Inv.Nr. 2953.Het document geeft veel familierelaties met namen als Marten Hilbrants, Jacob Wolters, Geert Claesen en Hendrik Jans als voogden van de kinderen van Wilt Jansen en Frerik Claesen als voogd van Aaltje Martens, ongetwijfeld een dochter van Marten Hilbr
ants.

WeddingRings GehuwdToon Foto's (0)

Toon Video's (0)

Toon Bijlagen (0)