Albert Volkens x N.N. N.N.

? x ?

Jan Alberts

Geslacht:

Geboren: Ongeveer 1645 te Muggenbeet

† Overleden: Voor 1694

Bijzonderheden:
Zoon van Albert Volkens. Iin de voogdijregeling van 12-2-1694 zijn Volken Claesen en Dirk Dirks voogd over de nagelaten kinderen bij Geesje Dirks. Er wordt erfuiting gedaan waarbij worden genoemd weideland in Muggenbeet en onder Vollenhove, rotland en maatland in Scheerwolde.
Op 28-3-1671 is er een loting tussen de voor en nakinderen van Albert Volkens, waarbij Harm Jansen Beuker en Lambert Claesen voogd zijn over de nakinderen met Evertje Jans; Jan Alberts en Geesje Alberts zijn de volwassen voorkinderen uit het eerste h
uwelijk (Voogdijregister 85 Steenwijkerwold)

In de voogdij regeling van 27-2-1702 is Volcken Claessen voogd over de vier kinderen Albert, Marrigje, Geesje en Stijntje van Jan Alberts en Geesje Dirks
Gerechtelijk Archief Steenwijk, microfiches 193+/1).

Op 28-12-1676 is er een scheidingsregeling en een akkoord op 30-12-1676 tussen de voogden en nabestaanden van wijlen Albert Volkens ( Voogdijregister 85 Steenwijk)

Toon Feiten en Vermeldingen (0)

Geesje Dirks

Geslacht:

Geboren: 1645 te Oldetrijne

Bijzonderheden:
Geesje zal een zuster zijn van Dirk Dirks.
Zaak van 26-5-1704 van Geesje Dirks wed. Jan Clasen tegen Peter Lubberts en Jacob Andries inzake betwiste boelgoedgoederen van wijlen Jan Clasen (Inventaris 65 Gerechtelijk archief Steenwijk).
Zaak van Wijcher Herms Noett tegen Geesje Dirks wed Jan Claesen d.d. 17-11-1704 in Inventaris 65 Gerechtelijk archief Steenwijk.

WeddingRings Gehuwd 05-03-1671 te Steenwijkerwold


Toon Foto's (0)

Toon Video's (0)

Toon Bijlagen (0)