Arend Lamberts x Alijt Jans Harm Jans x ?

Hendrikje Arents

Geslacht:

Geboren: Ongeveer 1630 te Beulake

Bijzonderheden:
Hendrikje Jans bij doop in 1666 en 1667

Toon Feiten en Vermeldingen (0)

Arent Herms

Geslacht:

Geboren: 1630 te Beulake

Bijzonderheden:
In de vuurstedencohiers Beulake vermeld als Weduwe Geert Lamberts met 1 schoorsteen, arm en gaat bij de huisen om een almoes ( 14-11-1715). In het Kerkvoogdijboek Vollenhove nr. 166-167, in het jaar 1707, op blz.12 zeer waarschijnlijke de broer en vader van Trijntien tegen:" Geert Lamberts en Arent Arents in de Beulake ", (zwagers) een stuckien land van Arent Herms boedel, aan oortiesgeld ontvangen 8 stuivers en 4 penningen.

WeddingRings Gehuwd 09-08-1657 te Vollenhove


Toon Foto's (0)

Toon Video's (0)

Toon Bijlagen (0)