Arend (Arjen) N.N.(Hansen) x Hendrikje N.N. Claes Jans(en) Huijsman x Roelofje Alberts

Jannetjen(Jantien) Arents

Geslacht:

Geboren: Ongeveer 1688 te Scheerwolde

Gedoopt: 22-12-1713 te Blokzijl

Bijzonderheden:
Volwassen doop op belijdenis 22-12-1713.In lidmatenboek Steenwijkerwold 1723 als Jantje Andries, in haar testament als Arens/ Arents.

Het testament van Jantje Arents, vrouw van Wolter Willems gedateerd 29-5-1713 ligt vast in Inv.Nr.20 van het gerechtelijk archief Steenwijk.

Toon Feiten en Vermeldingen (0)

Jan Claesen (Claas) Huijsman

Geslacht:

Geboren: ?

Gedoopt: 03-02-1695 te Blokzijl

Bijzonderheden:
Naam van zijn moeder bij doop in Blokzijl is een duidelijke verschijving: lees Roelofje Alberts in plaats van Coopje Alberts.Bij huwelijk afkomstig uit het Nederland.
armvoogd Scheerwolde 1741.
Leeft nog in 1766, hij verkoopt dan een gedeelte van een turfschuur aan de Hugengracht in Kalenberg aan Claes Theunis in het Nederland (Rechterlijk archief Oldemarkt).

Koopt op 18-12-1724 de Dwarsmaat in Scheerwolde voor 536 Gld en 4 st. (50 ste penning Steenwijkerwold, inventaris 99).
Krijgt samen met Jochum Franzen, Jacob Jendriks en Jan Harms ( alias Klein jan, Wetering) in 1733 een boete van 40 Glds elk wegens malversaties met de aangifte van turfkwaliteit.
Coop Luijtjes koopt op 19-12-1739 een perceeltje Ribben in de Stadsweren van Eijsse Reinders en Jan Huijsman (50 ste Penning Steenwijkerwold).
Koopt op 8-3-1743 éénvierde dagmaat Camp van Arent Wolters voor 450 Glds. (50 ste Penning Steenwijkerwold).

Op 6-12-1735 zijn Jan Claessen Huisman en Theunis Simens Venus voogd over de nagelaten pupillen van wijlen Volken Jans en Aefje Gerrits. Zij proberen zo veel mogelijk van de boedel voor de pupillen veilig te stellen, nu Aefje met haar nieuwe man Jac
ob Beenen naar Holland vertrekt en de huishouding ter plekke opbreekt (Gerechtelijk archief Oldemarkt, Inv. Nr. 2955)
Joost Jans koopt op 2-2-1753 een huis van Jan Huisman voor 700 Gulden (melding 10-2-1753 50 ste Penning Steenwijkerwold)

WeddingRings Gehuwd 20-10-1726 te BlokzijlToon Foto's (0)

Toon Video's (0)

Toon Bijlagen (1)