Anders (Andries) Hessels x Roelofje Goosens

? x ?

Jacopje Andries

Geslacht:

Geboren: ? te Muggenbeet

Gedoopt: 08-01-1654 te Steenwijkerwold

Bijzonderheden:
Doopgetuige vrouw van Lambert Alts.
In de voogdijregeling van 16-2-1680 worden Mein Jans en Volken Clasen voogd over de kinderen van wijlen Ruijter Clasen en Jacobje Andries (Voogdijregister 86 Steenwijkerwold).

Claes Jans Hollander is op 2-6-1729 voor éénvierde part erfgenaam van Marrigje Andries namens zijn vrouw ( N.B. Marrigje Andries is haar tante). Inv. Nr. 69 van het gerechtelijk archief Steenwijk. Op 2-6-1729 is er een inventarisatie van haar sterfh
uis. Op 9 juni 1729 doet Claes Jans Hollander afstand van deze nalatenschap ten faveure van de crediteuren.

Toon Feiten en Vermeldingen (0)

Gerbrant Gerbrants

Geslacht:

Geboren: 1655 te Nieuw Nederland

Bijzonderheden:
Jacobje is weduwe bij haar huwelijk.Zaak van Gerbrand Gerbrands uit Muggenbeet tegen Jacob Jans Hollander in Oldelamer, erfgenaam van Ave Martens de eerste vrouw van Jan Claesen, handelend over een obligatie uit 1685 d.d. 17-11-1704 in Register 65 van het gerechtelijk archief Steenwi
jk.

WeddingRings Gehuwd 22-02-1680 te SteenwijkerwoldToon Foto's (0)

Toon Video's (0)

Toon Bijlagen (0)