Alberts x ? Andries Jansen x Marrigje Tinge(Beenen)

Geertje Alberts

Geslacht:

Geboren: Ongeveer 1652 te Verlaat

Toon Feiten en Vermeldingen (0)

Claes Andries Brauwering(de Jonge)

Geslacht:

Geboren: ?

Gedoopt: 02-10-1656 te Steenwijkerwold

Bijzonderheden:
In een voogdijregeling van 24-4-1663 worden Beene Engberts en Harm Andries genoemd als voogden van Engbert Andries en Claes Andries Brauwering, kinderen van wijlen Andries Jansen en Marrigje Beenen. Marrigje Beenen, huisvrouw van Andries Claesen, en haar schoonmoeder Grietje Claesen Brauwering, zeggen toe de beide kinderen te zullen onderhouden tot ze zestien jaar zijn. (Inventaris nr.55, gerechtelijk archief Steenwijk).
bij doop in 1688 als "de jonge', in 1691 al "brauwer", in 1686 "Cleijn Claes, jonge anders".

Op 24-12-1677 zijn Geert van Essen en Claes Andries Brauwering voogd over de kinderen van wijlen Andries Claesen bij Marrigje Tinge; uit de nalatenschap wordt verkocht aan Claes Andries X Grietje Alberts (Voogdijregister 86 Steenwijk)

In de voogdijregeling van 13-3-1688 worden Geert van Essen en Claes Andries voogd over de weeskinderen van Jonge Andries en Marrigje Beenen, Claes Andries Brauwering is grootvader (Voogdijregister 87 Steenwijkerwold).

Testament van Claes Andries Brauwering d.d. 13-9-1740 in te zien in Inventaris 22, pagina 236 van het gerechtelijk archief Steenwijk, Toegang 76. Hij noemt hierin zoon Albert en wijlen zijn dochter Marrigje die met Thijmen Jacobs was getrouwd en dien
s dochtertje Grietje Thijmens.

WeddingRings Gehuwd 06-05-1677 te Steenwijkerwold


Toon Foto's (0)

Toon Video's (0)

Toon Bijlagen (0)