Andries Peters x Claesje Coenen Coop Geerts x Jantje Michiels

Koene Andries

Geslacht:

Geboren: Ongeveer 1625 te Steenwijkerwold

Bijzonderheden:
Beerte Bertels doopgetuige 1660.Genoemd in Vuurstedengeld 1675 Steenwijkerwold met erboven Wijcher Andries en eronder Egbert Andries.

Op 5-12-1659 verkopen Coene Andries en Jan Jansen (zal zijn zwager zijn) een perceel bouwland genaamd Oosten Oostenbrink aan Andries Jansen en Marrigje Beenen ( Rechterlijk archief Steenwijkerwold, Inv.nr.14)

Op 21-1-1670 worden Coene Andries en Geert Jansen als ooms tot voogd gesteld over Hendrikje, de dochter van wijlen Hessel Jansen. Ook wordt dan een uitwijzing voor het kind vastgelegd. (Voogdijregister 85 Steenwijk).

Op 1-2-1675 hertrouwt Petertje Andries, weduwe van Jan Breunis, met Jan Luijten Otten; in de uitkoopregeling zijn Coene Andries en Wolter Lamberts voogd over de weeskinderen (Voogdijregister 85 gerechtelijk archief Steenwijk)

Toon Feiten en Vermeldingen (0)

Jantje Coops

Geslacht:

Geboren: 1627 te Steenwijkerwold

WeddingRings Gehuwd 04-11-1649 te Steenwijkerwold


Toon Foto's (0)

Toon Video's (0)

Toon Bijlagen (0)