Agge Agges x ?

Marten Aggen

Geslacht:

Geboren: Ongeveer 1620 te Kalenberg

Bijzonderheden:
Genoemd in Hoofdgeld Oldemarkt 1675 met twee personen.Testament van Marten Aggen dd 6-12-1691 in gerechtelijk archief Oldemarkt, register 2925.

Uit genealogie Egbert Lantinga:
9280. Marten Agges, wonende te Nieuwehorne in 1552 (archief Schoterlandse Veencompagnie); misschien broer van Jelle Agges, pastoor te Nieuwehorne in 1552

9281. Foeck

Uit dit huwelijk (Proclamatieboeken Schoterland 1601-1608; Nedergerecht WSW):

i. Agge Martens (overl. voor 1585) tr. Trijne Pieters, zij won. Oldelamer in 1585 en 1598 (WSW 117-128) en te Echten in 1588, kind. Agge Agges (won. Oldetrijne 1612, WSW 106-130; zn. Marten Agges, kl. zn. Agge Martens, beiden Doopsgezinde voorgang
ers te Oldemarkt), Foeck Agges en Anna Agges (overl. voor 1618, weeskinderen; WSW 106-346)
ii. Eeuck Martens tr. Wisse Martens te Tjalleberd; kind. Wobbe, Marten en Agge Wisses

iii. Schelte Martens, overl. Wolvega voor 1607 (erfgenamen zijn broers en zusters), had bezttingen te Wolvega en Nijetrije

iv. Cornelis Martens (nr. 4640)

v. Eelck Martens tr. Tjebbe (Tiebbe) Wisses te Joure, kind. Wisse Tjebbes en Agge Tjebbes tr. Geeske Roelofsdr te Tjalleberd

vi. Tijdiger Martens

vii. Doije Martens (overl. voor 1618; WSW 106-346) tr. Lambert Gerrits, dr. Foeck Lamberts tr. Tijdiger Claessen te Echtenerveld

Toon Feiten en Vermeldingen (0)

  • Onbekende relatievorm met ?
  • Hieruit voortgekomen kinderen:

    1. M Agge Martens(geb. ± 1645, ovl. voor 1691)

Toon Foto's (0)

Toon Video's (0)

Toon Bijlagen (0)