Andries Claesen(Jonge Andries) x Geugje Cornelis Lambert Claesen x Hendrikje Raggers(Beerents)

Klaas Andries

Geslacht:

Geboren: Ongeveer 1655 te Steenwijkerwold

† Overleden: Voor 1711

Bijzonderheden:
Klaas Andries en Hendrikje Koenderts verkopen op 15-6-1679 voor 500 gulden vier dagmaten akkers in de Vrijstate aan Jantje Klasen en kinderen, weduwe van Jan Luijten (Gerechtelijk archief Oldemarkt).Testament van Mensje Lamberts en Claes Andries dd 30-11-1711 in Inv. Nr. 20 van het Gerechtelijk archief Steenwijkerwold.

In de voogdijregeling van 11-8-1691 worden Koene Lubberts Cleijs als grootvader en Koop Harms (Dedden?) voogd over Andries Klaas, het nagelaten weeskind van wijlen Hendrikje Koenderts en Klaas Andries (Gerechtelijk archief Steenwijkerwold, register 8
8).
Op 4-11-1713 maken de voogden Hendrik Claesen Osse en Ragger Lamberts een inventarisatie van de vaste goederen van de kinderen ( Lambert en Hendrikje) van Klaas Andries en Mense Lamberts (Voogdijregister 91 Steenwijkerwold).

Op 8-5-1718 is Ragger Lamberts overleden. Hij was voogd over de kinderenr van wijlen Klaas Andries en wijlen Mense Lamberts. Jan Jansen wordt in zijn plaats voogd als oom over dochter Hendrikje Claesen van Mense Lamberts en Klaas Andries..
Voogdijregister Steenwijkerwold, Fiche 194+/2, Inv. Nr.91.

Claes Andries de Jonge en Marrigje Raggers worden samen genoemd op 26-9-1692 in Inv.nr.19 van het gerechtelijk archief Steenwijk. Mogelijk een tweede naam voor Mensje Lamberts, haar moeder is een Raggers.

Toon Feiten en Vermeldingen (0)

Mensje Lamberts

Geslacht:

Geboren: ?

Gedoopt: 13-04-1666 te Steenwijkerwold

† Overleden: 1718

Bijzonderheden:
Lijsbeth Thijs doopgetuige.Belijdenis 1702 Steenwijkerwold als vrouw van N.N.

Testament van Mensje Lamberts en Claes Andries dd 30-11-1711 in Inv. Nr. 20 van het Gerechtelijk archief Steenwijkerwold.

Op 8-5-1718 is Ragger Lamberts overleden. Hij was voogd over de kinderenr van wijlen Klaas Andries en wijlen Mense Lamberts. Jan Jansen wordt in zijn plaats voogd als oom over dochter Hendrikje Claesen van Mense Lamberts en Klaas Andries..
Voogdijregister Steenwijkerwold, Fiche 194+/2, Inv. Nr.91.

Claes Andries de Jonge en Marrigje Raggers worden samen genoemd op 26-9-1692 in Inv.nr.19 van het gerechtelijk archief Steenwijk. Mogelijk een tweede naam voor Mensje Lamberts, haar moeder is een Raggers.

WeddingRings Gehuwd 22-02-1691Toon Foto's (0)

Toon Video's (0)

Toon Bijlagen (1)