? x ?

? x ?

Luijtje Arents

Geslacht:

Geboren: Ongeveer 1660 te Steenwijkerwold

Bijzonderheden:
zal een broer Peter Arents hebben die namsns haar voogd is.

Op 17-5-1706 is er een scheiding tussen de kinderen van wijlen Hendrik Luijten en Luijtje Arents incl. de verdeling van de goederen van wijlen Geertje Hendriks, hun halfzuster (Voogdijregister 90 Steenwijkerwold)

Toon Feiten en Vermeldingen (0)

Hendrik Luijten

Geslacht:

Geboren: 1645 te Westenwold, Steenwijkerwold

† Overleden: 1705

Bijzonderheden:
Hendrik Luijten weduwnaar bij zijn huwelijk in 1677 met Klaasje Hilbrants.Hendrik Luijten en Klaasje Hilbrants als echtelieden lidmaten Steenwijkerwold 1690.

Een regeling voor Luijt Hendriks, kind van wijlen Froukje Hilbrants en Hendrik Luijten is opgenomen per17-12-1677 in het gerechtelijk archief Steenwijk, fiche 189+/1/
Marten Hilbrants komt hierin ook voor, zal een broer zijn van Froukje en Klaasje.

Zaak over een obligatie waarvoor wijlen Hendrik Luijten borg was en de erven in zijn betrokken (22-2-1706 in Inventaris 65 gerechtelijk archief Steenwijk).

In de voogdijregeling van 12-11-1677 wordt Marten Hilbrants, die in de latere uitkoopregeling van 17-12-1677 een bloedoom wordt genoemd, voogd over het weeskind van Hilbrant Jansen en wijlen Froukje Hilbrants. Een gedetaileerde uitkoopregeling volgt
op 17-12-1677 (Voogdijregister 86 Steenwijk).
In de voogdijregeling van 3-11-1705 worden Remmelt Harms van vader's zijde en Peter Arents van moeder's zijde voogd over de kinderen van Luijtje Arents en wijlen Hendrik Luijtjes; er volgt daarna een uitvoerige erfenisregeling waarin ook Luijt Hendr
iks als zoon naar voren komt. Alles in register 90 van het gerechtelijk archief Steenwijkerwold.
Op 17-5-1706 is er nog een scheiding tussen de kinderen van wijlen Hendrik Luijten en Luijtje Arents incl. de verdeling van de goederen van wijlen Geertje Hendriks, hun halfzuster (Voogdijregister 90 Steenwijkerwold).

Op 16-4-1707 leggen Remmelt Harms en Luijt Hendriks als erfgenaam van zijn wijlen halve broers Arent Hendriks en Hilbrant Hendriks beslag op de goederen van Claas Jacobs op de Haare. (Gerechtelijk archief Oldemarkt, Inv.Nr. 2953

WeddingRings Gehuwd ±1692


Toon Foto's (0)

Toon Video's (0)

Toon Bijlagen (0)